TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI

11 Haziran 2021

 

            DHMİ dernekler platformu çatısı altında yer alan 6 dernek bir araya gelerek 2022-2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilmesi gereken konuları görüştü. Yapılan istişareler sonucu 3 madde üzerinde mutabık kalınarak, Dernekler Platformunun ortak talepleri sözlü ve yazılı olarak yetkili sendika olan Memur-Sen'e iletilmiştir.

 

1. Havacılık tazminatı ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği YPK kararının, kurum içi iş barışı ve ücret dengesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması,

 

2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası yaptırılması,

 

3. DHMİ tarafından her yıl EUROCONTROL’e bildirilen tahmini milli maliyetlerle gerçekleşen milli maliyetler arasında farklılık oluşması ve gerçekleşen maliyetlerin düşük çıkması halinde aradaki fark kadar bir ek ödemenin her yıl Ekim ayı sonunda personele eşit olarak ödenmesi,

 

hususlarında hazırlanan dokümanlar sendikaya teslim edilmiştir.

 

            Toplu sözleşme görüşmelerinin tüm DHMİ personeli için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Online Dün Bugün Toplam
1 73 60 87311
Tekil Ziyaretçi İstatistik