2. OLAĞAN GENEL KURUL


Havacılık Teknik Elemanları Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.08.2018 Cuma günü saat 15:00’de DHMİ Genel Müdürlüğü Kafeteryasında (4. Kat) yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci oturuma kalmıştır.


Genel Kurul 29.08.2018 Çarşamba saat 15:00’de DHMİ Genel Müdürlüğü Kafeteryasında (4. Kat) imza karşılığı yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun olması üzerine yapılmıştır.


Gerekli hazırlıklar ve yerleşim düzeni hazırlandıktan sonra, Derneğimiz 2. Genel Kurulunun yapılacağı tarih 29.08.2018’de mevcut üye sayımız olan 208 üyeden 44 üyenin katılımı ile duyuru metninde yer alan gündeme göre Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

1. Öncelikle mevcut Dernek Yönetim Kurulu Saymanı Yasin TERZİ’nin açılış konuşmasıyla gündem başlamıştır.


2. Ulu Önder Atatürk, Silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu yapılmış olup akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.


3. Divan Başkanlığı ve katip üyeler için Genel Kurula katılan üyeler içerisinde bulunan İlyas BAHADIR divan başkanlığı, Hüseyin ÖĞÜT katip üyeliği ve Kenan DALKILIÇ katip üyeliği için teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanı yönetiminde ikinci Genel Kurul Toplantısına başlanmıştır.


4. Divan Başkanı 16.09.2015 – 17.08.2018 tarihlerini kapsayan faaliyet raporunun Sayman Yasin TERZİ ve denetim raporunun Serdar BUL tarafından okunmasını istemiş olup, her iki rapor okunduktan sonra Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.


5. Divan Başkanı mevcut yönetim ve denetim kurulu ibrasını ayrı ayrı oylamaya sunmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edilmiştir.


6. Divan Başkanı 2018-2021 yılı 3 yıllık tahmini bütçeyi okumuş olup, itiraz eden olmadı ve 3 yıllık tahmini bütçenin kabulü ve bütçe uygulamasına yönelik yeni yönetime yetki verilmesini oylamaya sunmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.


7. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı ve ihtiyaç duyulmadığı gerekçeleri ile tüzük değişikliğine gidilmemiştir.


8. Yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildiğinde, Yönetim ve denetim kurulları adaylarına ilişkin dilekçe ekinde Divan Başkanlığına verildi. Divan Başkanı başka liste olmadığından dolayı seçimin açık oy veya gizli oy yapılması hususunu Genel Kurul onayına sundu. Genel Kurul tarafından seçimin açık oylama şeklinde yapılmasına karar verildi. 


Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi Divan Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul onayına sunulmuştur. 


Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER 
1 Yasin TERZİ 
2 Servet LEVENT 
3 Gülhan KARAKULAK 
4 Erkan ÖZ
5 Serhan KIR
6 Ersoy ÇOMAT
7 Uğur UYSAL
8 Turgay GÖKMEN
9 Ceyhun TOY


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER 
1 Sait MUTLU 
2 Erkan ÇAKI 
3 Serkan SANVER 
4 Mehmet Şevket ÖZALP
5 Selami YAPICI
6 Gülcan ANLAYAN SAVAŞ
7 Kürşad ÖZER

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
1Serdar BUL
2 Murat BAŞARAN
3 Semih ARDIÇ

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1 Süha KARAÇALTI
2 Mutlu EKİCİ
3 Mehmet GÜRBÜZ


9. Divan Başkanı Genel Kurula hitaben yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek dilek ve önerisi olanlara söz vermiştir. Üyeler tarafından ileriye dönük bazı talepler yeni Yönetim Kuruluna iletilmiş ve fikir alış verişinde bulunulmuştur.

 

 

Online Dün Bugün Toplam
1 53 21 88976
Tekil Ziyaretçi İstatistik