3. OLAĞAN GENEL KURUL

            Havacılık Teknik Elemanları Derneği’nin 2021 yılı ağustos ayında yapılması gereken 3. Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu; covid 19 salgını sebebiyle yasakların 1 temmuz itibariyle kaldırılması ve dolayısıyla senelik izinlerin temmuz ve ağustos ayına yığılması sebebiyle genel kurulda istenen çoğunluğun sağlanamayacağı ve son zamanlarda covid 19 hasta sayısının arması sebebiyle herhangi bir bulaşa sebebiyet verilmemesi için salgının durumuna göre olağan genel kurulun eylül-ekim 2021 aylarında yapılmasına karar verilmiş olup bu durum 18.08.2021 tarihinde Havated internet sitesinde ve whatsapp mesajıyla tüm üyelere duyurulmuş idi. Bu itibarla ertelenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2021 perşembe günü saat 11:00’de DHMİ Genel Müdürlüğü Turuncu Kafeteryasında (Zemin Kat) yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamış olup, ikinci oturuma kalmıştır.

            Genel Kurul 12.11.2021 Cuma saat 11:00’de DHMİ Genel Müdürlüğü Turuncu Kafeteryasında (Zemin Kat) Emniyet Mah. Mevlâna Bulvarı No:32 Etiler 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul toplantısı için imza karşılığı yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun olması üzerine yapılmıştır.

            Gerekli hazırlıklar ve yerleşim düzeni hazırlandıktan sonra, Derneğimiz 3. Olağan Genel Kurulunun yapılacağı tarih olan 12.11.2021’de mevcut üye sayımız olan 184 üyeden 41 üyenin katılımı ile duyuru metninde yer alan gündeme göre Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Öncelikle mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yasin TERZİ’nin açılış konuşmasıyla gündem başlamıştır.
 1. Ulu Önder Atatürk, Silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu yapılmış olup akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.
 1. Divan Başkanlığı ve kâtip üyeler için Genel Kurula katılan üyeler içerisinde bulunan Muhammet NAYİR divan başkanlığı, İsmail ÇAY kâtip üyeliği ve Veysel ÇEKEN kâtip üyeliği için teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanı yönetiminde üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısına başlanmıştır.
 1. Divan Başkanı 17.08.2018 – 12.11.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet raporunun Başkan Yasin TERZİ ve denetim raporunun Serdar BUL tarafından okunmasını istemiş olup, her iki rapor okunduktan sonra Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.
 1. Divan Başkanı mevcut yönetim ve denetim kurulu ibrasını ayrı ayrı oylamaya sunmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edilmiştir.
 1. Divan Başkanı 2021-2024 yılı 3 yıllık tahmini bütçeyi okumuş olup, itiraz eden olmadığından 3 yıllık tahmini bütçenin kabulü ve bütçe uygulamasına yönelik yeni yönetime yetki verilmesini oylamaya sunulmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.
 1. Divan Başkanı Muhammet NAYİR gündemde olan tüzük değişikliği ile ilgili bilgilendirme yapması için Yasin TERZİ’ye söz vermiştir. Yasin TERZİ tarafından değişikliği istenen aşağıdaki iki husus Genel Kurula izah edilmiştir.
 • Dernek Tüzüğünün Madde 13-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri maddesi ilk paragrafında;

“Yönetim Kurulu dokuz asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.” denilmekte olup, iş yoğunluğu sebebiyle dokuz üyenin bir araya gelmesinde zorluklar yaşanması sebebiyle yönetim kurulu sayısının beşe düşürülmesi ve ilgili paragrafın “Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.” şeklinde değiştirilmesi,

Aynı Maddenin üçüncü paragrafında;

“Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle BEŞ VE DAHA aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından l ay içinde toplantıya çağırılır.” denilmekte olup, bu cümlenin de “Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle ÜÇ VE DAHA aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından l ay içinde toplantıya çağırılır.” şeklinde değiştirilmesi,

 • Dernek Tüzüğünün Madde 10-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü maddesi üçüncü paragrafında;

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.” denilmekte olup, ağustos ayının iş yoğunluğu sebebiyle yoğun olması ve yaz ayı olması sebebiyle senelik izinlerin kullanılıyor olmasından dolayı Genel Kurula katılımın az sayıda üye ile yapılabiliyor olmasından paragrafın “Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.” şeklinde değiştirilmesi ve bu durumda 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının Ocak 2024 yılında yapılması,

            hususları Divan Başkanı Muhammet NAYİR tarafından ayrı ayrı Genel Kurul onayına  sunulmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.

 1. Gündemin 8. maddesi gereği yeni aidat miktarının belirlenmesi konusuna geçilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Yasin TERZİ tarafından hazırlanan 2021-2024 yılı tahmini bütçeye göre rutin yapılan ödemelere ait fiyatlarındaki artışlar ve yapılması planlanan işler dikkate alınarak; aidatların Aralık 2021’den itibaren 20 TL. olması gerektiği belirtilmiştir. Divan Başkanı Aralık 22021 ayından itibaren aidatların 20 TL. olarak tahsil edilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.
 1. Yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildiğinde, Yönetim ve denetim kurulları adaylarına ilişkin dilekçe ekinde Divan Başkanlığına verildi. Divan Başkanı başka liste olmadığından dolayı seçimin açık oy veya gizli oy yapılması hususunu Genel Kurul onayına sundu. Genel Kurul tarafından seçimin açık oylama şeklinde yapılmasına karar verildi.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi Divan Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

 

S.N.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

1

Yasin TERZİ

Serdar BUL

2

Serhan KIR

Murat BAŞARAN

3

Gülhan KARAKULAK

Semih ARDIÇ

4

Erkan ÖZ

 

5

Ersoy COMAT

 

 

 

 

S.N.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1

Servet LEVENT

Süha KARAÇALTI

2

Sait MUTLU

Mutlu EKİCİ

3

Erkan ÇAKI

Mehmet GÜRBÜZ

4

Serkan SANVER

 

5

Turgay GÖKMEN

 

 

 1. Divan Başkanı Genel Kurula hitaben yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek dilek ve önerisi olanlara söz vermiştir. Üyeler tarafından ileriye dönük bazı talepler yeni Yönetim Kuruluna iletilmiş ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.

 

 

Online Dün Bugün Toplam
1 67 6 74368
Tekil Ziyaretçi İstatistik